Anmäl dig nu!

13 - 14 marsPite Havsbad

Välkommen till ProcessIT-dagen

ProcessIT Innovations årliga ProcessIT-dag äger rum 14 mars 2018 i Piteå.

Temat för i år är de industriella värdekedjornas digitalisering och som vanligt bjuder vi på ett fullmatat program. Under förmiddagen kommer vi tillsammans lyssna till tre keynotes, under eftermiddagen ges tre olika föreläsningsspår:

Tema 1: Gruva/mineral/metall

Tema 2: Skog/papper/massa

Tema 3: Energi/samhälle

Se hela programmet

För dig som önskar inleds ProcessIT-dagen med en informell middag kvällen innan, kl. 19:00 den 13 mars, då det finns goda möjligheter att träffa kollegor och mingla. 


Anmäl dig nu!

Program 14 mars

Registrering och kaffe

30min

Keynote 1: Mikael Rudin - ABB

Digitalisering av Produktionen

Vi går igenom målsättning, metod och resultat av digitalisering av värdekedjan produktion som är en av de primära värdekedjorna.

40min

Keynote 2: Björn Skubic - Ericsson

Distribuerat moln för industriella tillämpningar i framtidens telekomnät

5G är en plattform för trådlös kommunikation som utöver mobilt bredband stödjer nya tillämpningsområden inom IoT. 5G väntas bli en viktig komponent i den pågående digitaliseringen av industrin. Samtidigt innebär detta att 5G behöver integreras i nya industriella ekosystem. Distribuerat moln, där beräkningskraft flyttas närmare användaren, väntas bli alltmer viktigt för olika industriella tillämpningar. Framtida 5G nät behöver både kunna leverera distribuerade molntjänster och integreras med befintliga lösningar. Samtidigt genomgår även telekomnäten själva en förändring och blir alltmer molnbaserade.

45min

Bensträckare

10min

Keynote 3: Victor Grane - IBM

Cybersäkerhet från skog till moln – förstärkt av Artificiell Intelligens 

All IT blir sammankopplad från skogen, fabriksgolvet, det lokala datacentret till molnet i en hybrid IT-miljö. Molnet är en nyckelfaktor för lyckad digitalisering. Samtidigt är säkerhet den enskilt största barriären för att dra nytta av molnet. Men molnet medför inte bara säkerhets utmaningar, det medför också säkerhetsmöjligheter – som AI med Watson. 

40min

Lunch

60min

Teman

Under eftermiddagen ges föreläsningar i tre olika teman:

Tema 1: Gruva/mineral/metall

Tema 2: Skog/papper/massa

Tema 3: Energi/samhälle

Se hela programmet

120min

Praktiska frågor

ProcessIT-dagen kommer äga rum på Piteå Havsbad den 14 mars. Dagen börjar med kaffe och registrering kl. 08:30. 

För de som önskar och för de som väljer att övernatta anordnar vi en middag kvällen innan, kl 19:00 den 13 mars. Ange i anmälan om du önskar delta vid middagen och eventuella matallergier.

Se hela programmet

Kostnad:
Middagen och konferensen är kostnadsfri. Hotell bokar ni dock själva, förslagsvis på Pite Havsbad.

Sista anmälningsdag:
12 mars 2018.

Anmäl dig nu!

Talare

John Lindström, Per Levén
ProcessIT Innovations

Introduktion

Genom digitaliseringens fortsatt stora påverkan på vår basindustri har ProcessIT alltmer fokuserat på de större tekniktrenderna och de sätt som dessa i grunden tycks vara på väg att förändra de industriella värdekedjorna. Under detta pass ges en introduktion till dagen med utgångspunkt i detta fokus.   

Läs mer

Björn Skubic
Ericsson

Distribuerat moln för industriella tillämpningar i framtidens telekomnät

5G är en plattform för trådlös kommunikation som utöver mobilt bredband stödjer nya tillämpningsområden inom IoT. 5G väntas bli en viktig komponent i den pågående digitaliseringen av industrin. Samtidigt innebär detta att 5G behöver integreras i nya industriella ekosystem. Distribuerat moln, där beräkningskraft flyttas närmare användaren, väntas bli alltmer viktigt för olika industriella tillämpningar. Framtida 5G nät behöver både kunna leverera distribuerade molntjänster och integreras med befintliga lösningar. Samtidigt genomgår även telekomnäten själva en förändring och blir alltmer molnbaserade.

Läs mer

Lars Almkvist
Valmet

IoT för massafabriken

Valmet har under 2017 lanserat ett koncept för Internet Of Things för massa- och pappersfabriker samt för energianläggningar som heter Valmet Industrial Internet. Applikationer för alla delprocesser kommer att utvecklas i molnet. Målet är att hjälpa kunderna att förbättra produktkvalitet, minska driftkostnaderna samt att förutsäga behovet av underhåll. Som en del i konceptet har Valmet byggt ett antal Performance Centers för att supporta kunderna globalt och därmed ge tillgång till rätt kompetens från Valmet beroende på behov.

Läs mer

Stefan Skarp
SkeKraft

Energibranschens förändring i digitaliseringens spår

Avreglering och konkurrens tvingade den konservativa energibranschen till att starta en förändringsresa för snart 20 år sedan. Idag är motorn teknikutveckling och digitalisering som ger helt nya möjligheter, men också hot och större konkurrens än någonsin tidigare. Vad kan vi förvänta oss för utveckling?

Läs mer

Mikael Rudin
ABB

Plattformsprojektet

Vi går igenom målsättning, metod och resultat av digitalisering av värdekedjan produktion som är en av de primära värdekedjorna.

Läs mer

Erik Willén
Skogforsk

Digital fångst av skogsråvarans egenskaper

Specifikation av skogsråvarans egenskaper som en del av en utvecklad modell för produktionsstyrning har potentialen att förbättra många skogsindustriella processer och produkter, t.ex. effektivare massaproduktion och utvecklade kvaliteter. I en framtida bioekonomi där fler produkter framställs från skogsråvara blir det ännu viktigare att känna till råvarans egenskaper för maximal resurseffektivitet och hållbarhet

Läs mer

Anders Hermansson
BnearIT

​Smart Recycling

Smart Recycling är en lösning som mäter nivåer i återvinningscontainers. Detta gör att containers kan tömmas vid lämplig nivå och onödiga tömningar kan undvikas. I förlängningen gör detta att kostnader minskas, CO2-utsläpp går ned och smarta städer och samhällen blir renare.

Läs mer

Khalid Atta
LTU

Digitala tvillingar – ett modebegrepp eller verklig nytta för industrin?

I digitaliseringens spår finns det ett nytt begrepp, digital tvilling. Vad är det? Hur utvecklar man en digital tvilling? Vad är nyttan? - Modeller av industriella processer är en integrerad del av simulering, optimering av drift, operatörsträning och väsentlig vid utveckling av styr-, övervaknings- och feldetekteringssystem. Sådana modeller utgör en kontextberoende digital tvilling av den verkliga processen som måste hållas uppdaterad på ett automatiserat sätt. Dessutom, i stor skala är det inte möjligt att utveckla digitala tvillingar manuellt. I den här presentationen diskuteras det digitala tvillingkonceptet och deras automatiska generering och uppdatering.

Läs mer

Victor Grane
IBM

Cybersäkerhet från skog till moln – förstärkt av Artificiell Intelligens

All IT blir sammankopplad från skogen, fabriksgolvet, det lokala datacentret till molnet i en hybrid IT-miljö. Molnet är en nyckelfaktor för lyckad digitalisering. Samtidigt är säkerhet den enskilt största barriären för att dra nytta av molnet. Men molnet medför inte bara säkerhets utmaningar, det medför också säkerhetsmöjligheter – som AI med Watson. 

Läs mer

Anders Marklund
DataPolarna

Digitalisering av sågverk och träförädling.

Var vi är nu och vilka utmaningar finns, vilka visioner finns för framtiden och hur kommer vi dit?

Läs mer

Peter Wallin
PiiA

Presentation av PiiAs senaste utlysning och några särskilt intressanta projekt

Läs mer

Charlotte Sperling
Director, Digital Transformation & Innovation, Stora Enso

Digitalisering som en strategisk drivkraft

Charlotte ger en inblick i hur digitaliseringen driver på utvecklingen av Stora Ensos produkter, tjänster och processer. Hon beskriver Stora Ensos satsningar för att öka innovationstakten i företaget och bidra till företagets förändringsprocess

Läs mer

Helena Lidelöw
Lindbäcks Bygg

Digitaliserad information till fabriker på 10 sekunder

Under 2017 har Lindbäcks Bygg digitaliserat leveranserna av information till fabrikerna och taktat flödet så att rätt information alltid finns på rätt plats. Projektet har haft som målbild att operatör ska hitta det den behöver inom 10s. Lindbäcks siktar nu på att ta projektet vidare ut till byggplats via en samverkan med Luleå tekniska universitet och Linköpings högskola.

Läs mer

Anders Hedlund
BI Nordic

En kort introduktion till maskininlärning och AI

En kort introduktion till maskininlärning och arificiell intelligens och hur man kan introducera det i processindustrin, vikten av annoterat data och processkunskap.

Läs mer

Peter Burman
Boliden

Den digitala gruvan

Boliden har sedan många år använt digital teknik för att höja produktivitet och förbättra säkerheten i sina gruvor. Projekt som pågår nu är bl.a. test av förarlösa lastbilar tillsammans med Volvo och 5G nät med Telia och Ericsson som partners.

Läs mer